Portrait

Portrait, Misha Vetter, Fotografin, Hamburg